Disclaimer: Udruzena advokatska kancelarija - Bozovic, Djelic & Ivkovic, provides the information in this web site for informational purposes only. The information does not constitute legal advice. The use of this site does not create an attorney-client relationship. Further communication with our attorneys through the web site and e-mail may not be considered as confi-dential or privileged. Please contact our attorneys if you wish to discuss in more detail the contents of this web site.
Copyright 2005 Udruzena advokatska kancelarija - Bozovic, Djelic & Ivkovic,
All Rights Reserved
 
Advokatska kancelarija Božović, Đelić & Ivković
Naša advokatska kancelarija osnovana je 1976 godine, kada su se advokati Đorđe Čolović, Ljubomir Trifunović i Đorđe Božović udružili u jednu od prvih udruženih advokatskih kancelarija u bivšoj Jugoslaviji. Veliki broj advokata i diplomiranih pravnika je svoj pripravnički staž završio u našoj kancelariji, a danas su neki od njih vrhunske sudije, advokati i pravnici u preduzećima i drugim institucijama širom bivše Jugoslavije. Naročito smo zainteresovani za problematiku vezanu za Poslovno i Privredno pravo. Naši klijenti su poznate domaće i strane firme građevinske i tehničke struke, trgovce naftom i gasom,  kompanije koje se beve informacionom tehnologijom, mediji i advertajzing kompanije, investicioni fondovi, banke i sl. Pored pravnih lica, takođe zastupamo i veliki broj fizičkih lica.
         
Od samog početka procesa privatizacije u Srbiji, (1990) naša kancelarija je pružala pravne usluge velikom broju društvenih preduzeća koja su prva krenula u proces transformacije iz oblika društvene svojine u privatna preduzeća sa akcijskim kapitalom. Od 2001. godine kada je stupio na snagu novi Zakon o privatizaciji, kao pravni savetnici Agencije za privatizaciju ili pravni savetnici  kupaca na tenderu i aukcijama, učestvaovali smo u prodaji odnosno kupovini više od 50 preduzeća u društvenoj i državnoj svojini. Naša kancelarija se takođe uspešno bavi savetovanjem klijenata i zastupanjem u postupcima spajanja i preuzimanja pravnih lica širom zemlje.   ·Naši osnovni principi su tu da nas rukovode u načinu komunikacije sa ljudima i načinu na koji radimo svoj posao. Oni se odnose na sve u kancelariji, bez obzira na funkicju i poziciju. Naša je obaveza i izazov da obezbedimo da se problemi i potrebe klijenata rešavaju kada i gde nastanu.

Naši osnovni principi su:
  • Integritet
  • Profesionalna usluga
  • Timski rad
 
kontaktirajte nas