Copyright 2005 Udruzena advokatska kancelarija - Bozovic, Djelic & Ivkovic,
All Rights Reserved
 
Aleksandar M. Đelić
 
Advokat email :adjelic@bdi.rs  
Partner    
Radno iskustvo:
   
 

Aleksandar Đelić je advokat sa preko 10 godina radnog iskustva u oblasti prava. On je stručnjak u domenu poslovnog prava, u poslovima spajanja i preuzimanja, kao i u oblasti privatizacije, restrukturiranja preduzeća, sklapanja ugovora o kreditu i koncesiji, ugovora o garanciji, osiguranja i reosiguranja u građevinarstvu, parničnim i arbitražnim postupcima po tužbi iz osiguranja. Pruža pravne savete velikom broju domaćih korporacija, stranim investitorima i uglednim brokerskim kućama u Beogradu.

.
   
· Privatizacija, restruktuiranje i spajanje i preuzimanje:
   
  Aleksandar Đelić je aktivno učestvovao u postupku privatizacije od samog početka procesa kao vodeći pravnik u Agenciji za Privatizaciju Republike Srbije gde je vodio pregovore u prvim privatizacionim transakcijama. Takođe je učestvovao u stvaranju i implementaciji propisa iz oblasti razvoja privatnog sektora.
Tokom poslednje tri godine, baveći se advokaturom, Aleksandar Đelić je kao pravni savetnik Agencije za privatizaciju učestvovao u velikom broju aukcijske i tenderske prodaje društvenih preduzeća. Takođe je savetovao i zastupao kupce u postupku privatizacije više od 20 preduzeća. Zajedno sa partnerima udružene advokatske kancelarije Božović, Đelić i Ivković, pružao je pravne usluge Agenciji za privatizaciju u postupku restrukturiranja.

Aleksandar Đelić je savetovao mnoge klijente u postupku spajanja i preuzimanja širom Srbije, a među njima i najveći poduhvat pripajanja ove vrste koji je izveden u Srbiji 2005. godine. Takođe pruža pravne usluge velikom broju klijenata u postupcima nakon preuzimanja, baveći se problematikom prava upravljanja i pravne regulative.
   
Osiguranje, Reosiguranje i drugo:
   
  Kao jedan od članova pravnog tima preduzeća Energoprojekt Group, Aleksandar Đelić se bavio pravljenjem strukturnih ugovornih aranžmana, pisanju i ugovaranju ugovora o reosiguranju sa najvećim svetskim kompanijama za reosiguranje. Danas se bavi savetovanjem klijenata u oblasti osiguranja u Srbiji..
   
Članstvo u profesionalnim udruženjima:
   
  Advokatska komora Srbije
   
Profesionalno iskustvo
   
 
 • Udruzena advokatska kancelarija Trifunovic, Bozovic & Šelic - advokatski pripravnik 1994 - 1995
 • Okružni sud u Beogradu – sudski pripravnik, 1995 - 1997
 • Energoprojekt Garant Osiguranje i Reosiguranje AD, 1997-2001
 • Agencija za privatizaciju Republike Srbije - 2001 - 2002
 • Udruzena advokatksa kancelarija Bozovic, Šelic & Ivkovic - ortak od 2002
 •    
  Obrazovanje:
     
   

  Diplomirani pravnik, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, 1994

     
  Jezici:
     
   

  Srpski, Engleski, Francuski