Copyright 2005 Udruzena advokatska kancelarija - Bozovic, Djelic & Ivkovic,
All Rights Reserved
 
Korporacijsko i Finansijsko poslovanje
  Naši Advokati imaju izvrsnu reputaciju u pružanju prvoklasnih pravnih saveta snažnoj bazi klijenata. Savetujemo vlade, klijente koji se bave trgovinom, izvozne kreditne agencije kao i banke u međusobnim pregovorima i sudskim postupcima. Jako dobro poznajemo problematiku u trgovini, uključujući i specifičnosti zemalja i proizvoda, kao i pravnih pitanja sa kojima se u ovoj oblasti susreću naši klijenti.

Savetujemo klijente u korporativnim stvarima, vanparničnim predmetima, kao i u slučajevima kada dolazi do sporova kao i prilikom mirnog rešavanja sporova i problema u oblasti finansiranja, trgovine i prevoza robe odnosno proizvoda. Naše razumevanje i poznavanje konkretnog odnosa, robe odnosno usluge, omogućava nam da pružamo savete po pitanjima sigurnosnog aspekta finasijskog poslovanja.

Na ovom polju savetovali smo i savetujemo veliki broj klijenata, iz različitih grana industrije, a posebno u oblasti reklamiranja, emitovanja, građenja, proizvodnje, nafte i gasa, i prevoza.

Takođe se vrlo uspešno bavimo zastupanjem klijenata pred domaćim i međunarodnim sudovima ili arbitražama.
  • Svim vrstama bankarskih usluga kao i akreditiva,
  • Finansiranja izvoza i drugih struktura
  • Ostalim finansijskim uslugama kao što su razmene roba i usluga
  • Hartija od vrednosti i ostalih derivata
  • Uslova ugovaranja, opštih uslova poslovanja i uslova trgovine
  • Oblasti osiguranja kao podrške finansiranja trgovine
  • Regulatorna pitanja koja se tiču trgovine hartijama od vrednosti
  • Poslovima vezanim za uskladištenje robe, zalihe itd.