Copyright 2005 Udruzena advokatska kancelarija - Bozovic, Djelic & Ivkovic,
All Rights Reserved
 
Spajanje i Preuzimanje privrednih subjekata
 

Naš tim advokata ima značajno iskustvo u svim aspektima spajanja i preuzimanja privrednih društava.

Mi zastupamo strateške kupce, investicione fondove, i druge investitore, finansijske savetnike,  manjinske akcionare, zajmodavce i druge učesnike u transakcijama. Bavimo se poslovima preuzimanja kako domaćih tako i inostranih privrednih subjekata, kako u dogovorenim (prijateljskim) preuzimanjima, tako i u drugim (neprijateljskim) preuzimanjima. Bili smo angažovani u svim poslovima oko preuzimanja, kao što su spajanje, prodaja imovine i akcija, restrukturiranje i tenderska prodaja, osamostaljivanje filijala i slično. Naš tim advokata je dobro upoznat sa postupcima spajanja i preuzimanja u raznim granama, uključujući poljoprivredu, bankarstvo, privredu, potrošnih dobara, usluga, tehnologije i osiguranja.

U proteklih pet godina, uspešno smo učestvovali u mnogim transakcijama, od kojih izdvajamo sledeće:

Pravni savetnici na strani kupca u postupku preuzimanja većinskog dela najveće  kompanije za proizvodnju i distribuciju kafe u Srbiji; pružali smo kompaniji usluge provere, vođenja pregovora i izrade nacrta svih relevantnih ugovora kao i mnoge druge pravne usluge.

Pravni savetnici na strani Kupca u preuzimanju i konsolidaciji Kompanije za izradu i popravku železničkih vozila u Srbiji.

Pravni savetnici potencijalnog Kupca u postupku preuzimanja većinskog udela privatne banke u Srbiji; vršili smo pravnu analizu i proveru Kompanije za potrebe Klijenta, i drugim transakcijama.