Copyright 2005 Udruzena advokatska kancelarija - Bozovic, Djelic & Ivkovic,
All Rights Reserved
 

Privatizacija i restrukturiranje

  >Posebno bi smo želeli da ukažemo na činjenicu da smo jedna od prvih advokatskih kancelarija koja je uzela učešće u procesu vlasničke transformacije tokom devedesetih u bivšoj Jugoslaviji.

Ozbiljniji proces privatizacije je otpočeo nakon oktobarskih promena 2000. godine kada je donet novi Zakon o privatizaciji (2001).

Od tog momenta naši advokati su aktivno učestovovali u više od 50 projekata savetovajući Agenciju za privatizaciju i potencijanle kao i realne (starne) kupce u postpucima tenderske i aukcijske prodaje durštvenih ili državnih preduzeća (preduzeća u društvenoj ili državnoj svojini).

 • Savetnici na strani kupaca (potencijalnih i stvarnih)
 • Savetnici na strani kupaca (potencijalnih i stvarnih)
 • Proces restrukturiranja (Agencija za privatizaciju)
 •    
  Savetnici na strani Prodavca (Agencija za privatizaciju)
     
   

  Pravni savetnici Agencije, davanje pravanih saveta u procesu privatizacije metodom aukcijske prodaje kapitala za Pool 2 – 12 preduzeća u društvenoj svojini.

  Pravni savetnici Agencije, pružanje pune pravne usluge u aukcijskoj prodaji 10 društvenih preduzeća za proizvodnju i preradu, Pool 10.

  Pravni savetnici EUCONS-a (Eurokonsultanti Agencije za privatizciju), pružanje kompletne pravne usluge u postupku aukcijske prodaje preduzeća za preradu drveta u Srbiji.

  Pravni savetnici Fieldstone Private Capital Ltd. I Agencije za privatizaciju,  pružanje kompletne pravne usluge u postupku tenderske prodaje društvenog kapitala 6 preduzeća za puteve (Pool 14).

  Pravni savetnici SEECAP-a i Agencije za privatizaciju, pružanje kompletne pravne usluge u postupku tenderske prodaje 2 preduzeća za izgradnju puteva (Pool 17).

  Pravni savetnici Raiffeisen Investment A.G. i Agencije za privatizaciju, pružanje kompletne pravne usluge u postupku tenderske prodaje 3 transportna preduzeća (Pool 18).

     
  Savetnici na strani potencijalnih ili stvarnih kupaca
     
   

  Pravni savetnici potencijalnog kupca u postupku tenderske prodaje Preduzeća za proizvodnju vina Vršački Vinogradi u Srbiji; uradili za klijenta Izveštaj preduzeća sa pravnog aspekta, izvršili proveru preduzeća, sačinili Nacrt Ugovora o prodaji, savetovali klijenta prilikom osmišljavanja privatizacione strategije, pripremanja i podnošenja ponude.

  Pravni savetnici kupca u postupku tenderske prodaje Kompanije za proizvodnju hleba i proizvoda od brašna, BPI Beograd - Srbija; uradili za klijenta Izveštaj preduzeća sa pravnog aspekta, izvršili proveru preduzeća, sačinili Nacrt Ugovora o prodaji, savetovali klijenta prilikom osmišljavanja privatizacione strategije, pripremanja i podnošenja ponude.

  Pravni savetnici kupca u postupku tenderske prodaje Poljoprivrednog Preduzeća PIK Južni Banat u Srbiji; uradili za klijenta Izveštaj preduzeća sa pravnog aspekta, izvršili proveru preduzeća,  savetovali klijenta prilikom osmišljavanja privatizacione strategije i  Socijalnog programa.

  Pravni savetnici kupca u postupku tenderske prodaje Preduzeća za proizvodnju i preradu hrane u Srbiji; uradili za klijenta Izveštaj preduzeća sa pravnog aspekta, izvršili proveru preduzeća, sačinili Nacrt Ugovora o prodaji, savetovali prilikom osmišljavanja privatizacione strategije, pripremanja i podnošenja ponude.

  Pravni savetnici kupca u postupku tenderske prodaje Preduzeća za proizvodnju i preradu mleka  u Srbiji; uradili za klijenta Izveštaj preduzeća sa pravnog aspekta, izvršili proveru preduzeća, sačinili Nacrt Ugovora o prodaji, savetovali prilikom osmišljavanja privatizacione strategije, pripremanja i podnošenja ponude.

  Pravni savetnici kupca u postupku tenderske prodaje Preduzeća za proizvodnju građevinskog materijala  u Srbiji; uradili za klijenta Izveštaj preduzeća sa pravnog aspekta, izvršili proveru preduzeća, sačinili Nacrt Ugovora o prodaji, savetovali prilikom osmišljavanja privatizacione strategije, pripremanja i podnošenja ponude.

  Pravni savetnici kupca u postupku tenderske prodaje Preduzeća za proizvodnju suncokretovog ulja u Srbiji; uradili za klijenta Izveštaj preduzeća sa pravnog aspekta, izvršili proveru preduzeća, sačinili Nacrt Ugovora o prodaji, savetovali prilikom osmišljavanja privatizacione strategije, pripremanja i podnošenja ponude, u fazi pregovora i zaključivanja transakcije.

  Pravni savetnici potencijalnog kupca u postupku tenderske prodaje Preduzeća za proizvodnju vina Rubin Kruševac u Srbiji; uradili za klijenta Izveštaj preduzeća sa pravnog aspekta, izvršili proveru preduzeća, sačinili Nacrt Ugovora o prodaji, savetovali prilikom osmišljavanja privatizacione strategije, pripremanja i podnošenja ponude.

  Pravni savetnici potencijalnog kupca u postupku tenderske prodaje Preduzeća za proizvodnju vina Vršački Vinogradi a.d. vodećeg proizvođača vina u Srbiji; uradili za klijenta Izveštaj preduzeća sa pravnog aspekta, izvršili proveru preduzeća, sačinili Nacrt Ugovora o prodaji, savetovali prilikom osmišljavanja privatizacione strategije, pripremanja i podnošenja ponude.

  Pravni savetnici potencijalnog kupca u postupku tenderske prodaje Hemijske industrije u Srbiji – postupak u toku.

     
  Savetnici u postupku restrukturiranja
     
   

  Pravni savetnici Agencije za privatizaciju, u postupku restrukturiranja dva društvena preduzeća u oblasti tekstilne industrije i to:
  Tekstilni Kombinat Ljubiša Miodragović iz Prijepolja i Holding Kompanija Raška iz Novog Pazara.

  Izrada privatizacione strategije, priprema programa restrukturiranja, Izveštaj o poslovanju preduzeća sa pravnog aspekta (legal due diligence), izrada nacrta Ugovora o prodaji, i dr.