Copyright 2005 Udruzena advokatska kancelarija - Bozovic, Djelic & Ivkovic,
All Rights Reserved
 
Đorđe V. Božović
 
Advokat email :djbozovic@bozovic-djelic-ivkovic.co.yu  
Partner    
Radno iskustvo:
   
  Djordje Božović je pravni ekspert sa preko 40 godina iskustva u različitim oblastima prava, a naročito u oblasti krivičnog prava, klasične parnice, trgovinskog prava, radnog prava, upravnog prava i privatizacije.

Kao sudija Prvog opštinskog suda u Beogradu (1965 -1972), a kasinje i sudija Okružnog suda u Beogadu (1972-1976), sudio je u krivičnim većima kao i u parničnim većima. Bio je član Specijalnog veća za privredni kriminal.

Đorđe Božović je pravni savetnik velikom broju domaćih kompanija koje se bave građevinarstvom i konsaltingom u građevini, proizvodnjom i prodajom kompjutera, sportskom delatnošću i zastupništvom.

Tokom svoje advokatske prakse, zastupao je veliki broj klijenata u parnicama, trgoviskim sporovima i krivičnopravnim predmetima, pred sudovima opšte nadležnosti, kao i pred Trgovinskim sudovima i arbitražom u Srbiji i zemljama bivše Jugoslavije.

Na samom početku procesa privatizacije u republici Srbiji, Đorđe Božović učestvuje kao pravni konsultant na strani kako Agencije za privatizaciju tako i potencijalnih klijenata. Tokom proteklih pet godina savetovao je Agenciju u postupcima prodaje metodom aukcije ili tendera više od 20 društvenih i državnih preduzeća. Zastupao je i pravno savetovao potencijalne kupce u prodaji metodom javnog tendera više od 10 preduzeća, u društvenoj ili državnoj svojini, u vinarskoj, pekarskoj, mlekarskoj, drvnoj i tekstilnoj industriji, kao i preduzeća koja se bave izgradnjom saobraćajnica i prevozom robe i putnika
   
Članstvo u profesionalnim udruženjima:
   
  Advokatska komora Srbije
   
Profesionalno iskustvo:
   
 
 • Okruzni sud u Beogradu - pripravnik 1960 -1965,
 • Prvi opstinski sud u Beogradu - sudija 1965 -1972
 • Okruzni sud u Beogradu - sudija 1972 -1976
 • Udruzena advokatska kancelarija, Colovic, Trifunovic & Bozovic - ortak 1976 -1995
 • Udruzena advokatska kancelarija Trifunovic, Bozovic & Šelic - ortak 1995 - 2000
 • Udruzena advokatska kancelarija, Bozovic, Šelic & Ivkovic - ortak od 2000.
 •    
  Obrazovanje:
     
    Diplomirani pravnik, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, 1960
     
  Jezici:
     
    Srpski